Aktualności

Informacja dla opiekunów stypendystów

Data opublikowania: 2 czerwca 2017

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji I edycji Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego przekazujemy informacje dotyczące obowiązku przekazania ostatnich, niezbędnych dokumentów.

Wręczenie umów stypendialnych dla 200 uczniów

Data opublikowania: 27 kwietnia 2017
Stypendyści
Stypendyści

200 uczniów otrzymało stypendia z „Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego” podczas konferencji regionalnej, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej. Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dziękowała wszystkim za zaangażowanie w realizację projektu. – Bez pomocy dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców pomyślne przeprowadzenie wszystkich etapów projektu nie byłoby możliwe. Szczególne podziękowanie kieruję do nauczycieli-opiekunów stypendystów. – mówiła Agata Binkowska.

Zaproszenie na konferencję edukacyjną

Data opublikowania: 7 kwietnia 2017

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza uczniów zakwalifikowanych do stypendium w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, nauczycieli-opiekunów stypendystów oraz rodziców uczniów do udziału w konferencji edukacyjnej, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. (wtorek) o godz. 11.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12.

W dniu 31 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej uchwałą Nr 2395/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2017 r. w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego. Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do stypendium (nabór I i II) w załączeniu.

Termin posiedzenia Komisji Stypendialnej

Data opublikowania: 22 marca 2017

Posiedzenie Komisji Stypendialnej oraz ogłoszenie listy stypendystów uczennic/uczniów szkół zawodowych (I i II nabór) odbędzie się 31 marca 2017 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 2 uchwały Nr XXVII/400/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 3222) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego w ramach RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 2 uchwały Nr XXVII/400/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 3222) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego w ramach RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Nabór będzie prowadzony w ramach projektu pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego w ramach RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Strona 1 z 2

TPL_COMMON_PAG_GO_TO_PAGE_SELECT