Aktualności

Informacja dotycząca rozliczenia stypendiów

Data opublikowania: 26 kwietnia 2018

Szanowni  Uczniowie/Uczennice, Opiekunowie/Nauczyciele, Rodzice. Projekt stypendialny trwa do końca czerwca dlatego chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji.

Wręczenie umów stypendialnych dla 320 uczniów

Data opublikowania: 6 kwietnia 2018
Wręczanie umów stypendialnych podczas konferencji
Wręczanie umów stypendialnych podczas konferencji

320 uczniów otrzymało umowy stypendialne ze „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych” podczas konferencji regionalnej, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej. Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, podziękowała uczniom za zaangażowanie w realizację projektu.

Zaproszenie na konferencję

Data opublikowania: 2 marca 2018

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza uczennice/uczniów zakwalifikowanych do stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych, nauczycieli-opiekunów stypendystów oraz rodziców uczniów do udziału w konferencji edukacyjnej, która odbędzie się w dniu 19 marca br. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12.

W dniu 13 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej uchwałą Nr 3479/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych.

Komisja przyznała 320 stypendiów. W roku szkolnym 2017/2018 stypendium wynosi 3800,00 złotych dla każdego z uczniów/uczennic.

Zespół projektowy dziękuje dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom i uczniom za dotychczasową sprawną współpracę. W najbliższych dniach zostaną wysłane powiadomienia do szkół ws. dalszych działań projektowych dotyczących podpisywania umów ze stypendystami i ich opiekunami. Jednocześnie informujemy, że 19 marca 2018 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach planuje organizację Konferencji dla stypendystów i ich opiekunów. Konferencja odbędzie się w Kielcach w Filharmonii Świętokrzyskiej. Szczegółowy plan Konferencji zostanie podany w terminie późniejszym.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XXXVI/514/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 2914) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych w ramach RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Województwo Świętokrzyskie – Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców uczniów zasadniczych szkół zawodowych (klas zsz w szkołach branżowych), techników, ogólnokształcących szkół artystycznych,  jak również zainteresowanych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego na spotkania informacyjne dotyczące realizacji II edycji projektu stypendialnego Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych.